Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR   Dekan (Başkan)
 Prof. Dr. Halil APAYDIN  Üye
 Prof. Dr. Önder DUMAN  Üye
 Prof. Dr. Mustafa KANDEMİR  Üye
 Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL  Üye 
 Doç. Dr. Nevzat AYDIN  Üye
 Dr. Öğr. Üyesi Davut AĞBAL  Üye
 Fatma Begüm TOKUL  Fakülte Sekreteri