Yönetim Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Nevzat AYDIN  Dekan (Başkan)
 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR   Üye
 Prof. Dr. Halil APAYDIN  Üye
 Prof. Dr. Mustafa KANDEMİR  Üye
 Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL  Üye 
 Doç. Dr. Davut AĞBAL  Üye
 Doç. Dr. Abdulhamit BUDAK  Üye
 Duran Çuhadar  Fakülte Sekreteri