Fakülte Kurulu

 Fakülte Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

 Dekan (Başkan)

 Doç. Dr. Hasan YERKAZAN

 Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı

 Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜN

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Yasin TOMAKİN

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı

 Prof. Dr. Halil APAYDIN

 Üye

 Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL

 Üye

 Doç. Dr. Nevzat AYDIN

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Nuh YILMAZ

 Üye

 Fatma Begüm TOKUL

 Fakülte Sekreteri