Dekanlık

 

 

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

Dekan

0 358-2600064

E-mail: sozdemir@amasya.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Recep Orhan ÖZEL 

Dekan Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Davut AĞBAL 

Dekan Yardımcısı 

 

                                                                                                 Fatma Begüm TOKUL

                                                                                                   Fakülte Sekreteri