Uluslararası Amasya Alimleri Sempozyumu Bildiri Kitabı