“ AMASYA’NIN TARİHİ HAFIZASI GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI ! “

       Tarihi geçmişinde pek çok önemli ilim, fikir ve sanat adamı yetiştirmiş Amasyamıza, bu anlamda katkı sağlamış şahsiyetleri ve onların yürütmüş olduğu çalışmaları tanıtmak; Amasya’nın dini, kültürel ve sosyal tarihini ortaya çıkarmak, Osmanlı’nın ilmî birikim ve anlayışının tespit ve değerlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla; 21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz İlahiyat Fakültesince “Uluslararası Amasya Âlimleri Sempozyumu” gerçekleştirildi.

       Amasya Valisi Sayın Salih IŞIK, Belediye Başkanı Sayın Cafer ÖZDEMİR, Rektör Vekili Sayın Prof. Dr. Kemal POLAT’ın da aralarında bulunduğu pek çok protokol üyesinin, Türkiye’nin dört bir yanından gelen alanında uzman araştırmacıların, öğretim üyelerinin ve Amasyalıların yoğun katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Sempozyum kapsamında; Hadis, Fıkıh, Tefsir-Kıraat, Kelam, Arapça, Tasavvuf, Ahlak, Eğitim, Felsefe, Mantık, Edebiyat ve Tarih alanında toplam 120 bildiri sunuldu.

       4 ayrı salonda 2 gün süreyle; 16 Profesör, 17 Doçent, 61 Yardımcı Doçent, 11 Araştırma Görevlisi ve pek çok araştırmacının katıldığı sempozyumun Değerlendirme Oturumunda Sayın Valimiz başta olmak üzere, il yöneticilerimiz ve alanın uzmanları tarafından:

  • Daha önce Hattat Hamdullah’ın şehri Amasya’mızda buluşan Türkiye çapındaki önemli ilim ve sanat adamlarınca pek çok yönleriyle köklü sanatımız Hüsn-i Hat’ın konuşulduğu; aynı şekilde bu sempozyumla da “Amasya Âlimleri” başlığı altında Amasya’nın âlimlerinin tanıtıldığı ve onların geride bıraktıkları ilmi mirasların değerlendirildiği…
  • Bu yönüyle ikinci olarak düzenlenen bu sempozyumla Üniversitemiz vesilesiyle Amasya’da sempozyumun bir geleneğe dönüşmeye başladığı…
  • Sempozyum sayesinde, “Kubbetü’l-ulema” diye anılan Amasyamızın gizli hazinelerinin gün yüzüne çıkarıldığı ve yeni çalışmalar için de imkân sağlandığı…
  • Sempozyumun sadece Amasya tarihi ve kültürü değil aynı zamanda Osmanlı ilim anlayışı ve geleneği bağlamında da önemli katkılar sunduğu…
  • Sempozyumda sunulan tebliğlerin neredeyse tamamının el yazması eserlerin incelenmesine ve değerlendirilmesine dayalı olduğu, bunun da genç ilim insanları adına umutları beslediği…
  • Ruhunu kaybeden her şeyin, mutlaka bir gün yok olacağı gerçeğinden hareketle bu sempozyumun ve akabinde yayımlanacak kitabın, tarih boyunca bir ilim ve kültür şehri olan Amasya’nın tarihsel ruhunun bugüne taşınması adına çok önemli bir işlev gördüğü…
  • YÖK mevzuatında, üniversitelerin en temel görevleri arasında, bulundukları şehre katkı sağlayan kurumlar olmasının hedeflendiği ve bu bağlamda sempozyumun anılan amaca yönelik çok önemli faydalarının bulunduğu, tespitleri vurgulandı…

       Sempozyum, Amasya’da doğmuş ya da Amasya’da ilim ve irşat faaliyetlerinde bulunmuş âlimlere ait, Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanında gerçekleştirilen “Yazma Eserleriyle Amasyalı Âlimler Sergisi” yle son buldu.

 

Alim sempozyum 1

Alim sempozyum 2

Alim sempozyum 3

Alim sempozyum 4

Alim sempozyum 4 (1)

Alim sempozyum 7

Alim sempozyum 8

Alim sempozyum 5

Alim sempozyum 8 (1)

Alim sempozyum 11

Alim sempozyum 9

Alim sempozyum 10