Tek Ders Sınavı Duyurusu

Üniversitemizin 26 Mart 2018 tarihli Lisans-Önlisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği madde 8/4 uyarınca; 

"Mezuniyet için öngörülen derslerin biri dışında tümünden başarılı olup, tek dersi kalan öğrenciler dersin devam koşulunu yerine getirdikleri bu ders için ilgili birim yönetim kurulu kararıyla, beş iş günü içerisinde tek ders mezuniyet sınavına alınırlar. Bu sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlar dönem içi değerlendirme puanına bakılmadan başarılı sayılır. Tek ders mezuniyet sınavı, bütünleme sınavlarından sonra açılır. Tek dersi kalan öğrenciler, stajlarını yapmamış olsalar dahi tek ders mezuniyet sınavı hakkından yararlanırlar. Tek ders mezuniyet sınavından başarısız olması durumunda öğrenci isteği halinde ders kaydı yapmadan her dönem sonunda tek ders sınavına girebilir."

2018-2019 Eğitim Öğretim yılı sonunda mezuniyeti için tek dersi kalan öğrencilerin kendilerine verilen bu haktan yararlanabilmeleri için 19.06.2019 mesai bitimine kadar ilgili dilekçeyi öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur. 

 

Dilekçe için tıklayınız.