Sekreterya, İletişim ve Yazışma Adresi

SEKRETERYA, İLETİŞİM ve YAZIŞMA ADRESİ

 

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih SOYSAL     : 0535 2489684

Yrd. Doç. Dr. Murat POLAT           : 0505 814 97 59

Öğr. Gör. Galip GÜLER                 : 0506 5851415

 

İLETİŞİM ve YAZIŞMA ADRESİ

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı,

05100, AMASYA

Tel: +90 (358) 260 00 64                  

Faks: +90 (358) 218 01 61

 

Tebliğ Özet ve Metinlerinin Gönderileceği E-Posta Adresi:

tasavvuf@amasya.edu.tr

 

Sempozyum web adresi:

amasyadatasavvuf.amasya.edu.tr