Kurullar

KURULLAR

 

SEMPOZYUM ONUR KURULU

Dr. Osman VAROL, Amasya Valisi

Cafer ÖZDEMİR, Amasya Belediye Başkanı

Prof. Dr. Metin ORBAY, Amasya Üniversitesi Rektörü

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU         

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Halil APAYDIN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet PİRİNÇ, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih SOYSAL, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir TEKİN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Abdel Gani ADA, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Murat POLAT, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Davut AĞBAL, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ümüt TORU, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan YERKAZAN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. M. Akif ALTUNIŞIK, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU·

Prof. Dr. Kubra ALIYEVA, Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi, AZERBAYCAN

Prof. Dr. Safi ARPAGUŞ, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Necmettin BARDAKÇI, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Ali BOLAT, Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Prof. Dr. M. Mustafa ÇAKMAKLIOĞLU, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Bişkek/KIRGIZİSTAN

Prof. Dr. İsa ÇELİK, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Salih ÇİFT, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman DERİN, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Vahit GÖKTAŞ, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Dilaver GÜLER, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Cengiz GÜNDOĞDU, Atatürk Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet Cahid HAKSEVER, Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa KARA, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Himmet KONUR, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Hülya KÜÇÜK, Necmettin Erbakan Üniversitesi

Prof. Dr. Dheen Mohamed, Hamad bin Khalifa University Qatar Faculty of Islamic Studies, KATAR

Prof. Dr. Ramazan MUSLU, DİB Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Rifat OKUDAN, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Reşat ÖNGÖREN, İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE, Cumhuriyet Üniversitesi

Prof. Dr. Judith PFEIFFER, Universitat Bonn, DEUTSCHLAND

Prof. Dr. Halil İbrahim ŞİMŞEK, Bayburt Üniversitesi

Prof. Dr. Selami ŞİMŞEK, Gümüşhane Üniversitesi

Prof. Dr. Abdurrezzak TEK, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Necdet TOSUN, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Osman TÜRER, Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erhan YETİK, Emekli Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ömer YILMAZ, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Prof. Dr. Rubin ZEMON, Sosyo-Kültürel Antropoloji Enstitüsü, MAKEDONYA

Prof. Dr. Islam ZHEMENEY, Nur-Mubarak University of Islamic Culture, KAZAKİSTAN

Doç. Dr. Abdurrahim ALKIŞ, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi

Doç. Dr. Adem ÇATAK, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Doç. Dr. Süleyman GÖKBULUT, Dokuz Eylül Üniversitesi

Doç. Dr. İbrahim IŞITAN, Selçuk Üniversitesi

Dr. Muhammed ASWAD, Imam Abdulrahman bin Faisal University, SAUDİ ARABİA

Dr. Apolinaria S. AVRUTINA, Sait Petersburg University, RUSSIA

Dr. Bakıt MURZARAİMOV, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Bişkek/KIRGIZİSTAN

Dr. Gulnoz SATTOROVA, Özbekistan İlimler Akademisi, ÖZBEKİSTAN

Dr. Agil ŞİRİNOV, Bakü Devlet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, AZERBAYCAN

Dr. Muhammed Taceddin et-TAYYİBİ, İbn Haldun Üniversitesi, CEZAYİR

  • İsimler unvan ve soyada göre sıralanmıştır.