Bildirilerde Aranacak Özellikler

BİLDİRİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

  

Bildiri dili Türkçe, İngilizce veya Arapça dillerinden biri olabilir.

Bildiriler bilimsel, özgün ve daha önce yayınlanmamış olmalıdır.

Bildiri özetleri konuyu açıklamalı ve en fazla 300 kelime olmalıdır.

Son başvuru tarihinden sonra gönderilecek bildiri özetleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bildiri metinleri 12, dipnotlar 10 punto ve bir satır aralığı ile Microsoft-Office (Word) ortamında yazılmalıdır.

Bildiri metinleri en fazla A4 ebadında 20 sayfayı geçmemelidir.