Sempozyum Hakkında

ULUSLARARASI DİNÎ MÛSİKÎ SEMPOZYUMU

03-04 Kasım 2017, Amasya

Amasya, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış tarihi Anadolu şehirlerinden biridir. Osmanlı Döneminde şehzâde sancağı olması, şehrin sosyo-kültürel hayatını derinden etkilemiştir. Çünkü tahta çıkan padişahlar, şehzadelerin en güzel şekilde yetişmesi için bu şehirlerde gerekli ilmi ve kültürel ortamı sağlamışlardır. İlim adamlarının yanında sanatkârlar da şehzâdenin bulunduğu merkezde yerleşmişlerdir. Onların ilim ve sanat alanındaki eğitim ve faaliyetleri sosyo-kültürel açıdan şehre büyük bir canlılık getirmiştir. Amasya’nın ilk olarak Müslümanlar tarafından fethedildiği günden itibaren musiki adeta bu kentin vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Zira fethedildiği gün kentin içerisinde ilk yükselen sesin fetih ezanı ve topluca salalar okunduğu kaynaklarda zikredilmektedir. Camiler ve mescitlerin yanında Bimarhane, Büyük Ağa Medresesi, Musiki Cemiyeti, vb. kurumların eskiden olduğu gibi günümüzde de aktif bir şekilde çalışması bunun en canlı şahitleridir. Ayrıca bağrında yetiştirdiği ve yetiştirmekte olduğu sayısız musikişinas ve neyzenler ise bu kurumların birer mahsulü mesabesindedir. Söz konusu musikişinas ve neyzenlerin musiki alanında birbirinden değerli eserlerinin olduğu da gözlerden kaçmamaktadır.

Yapılması planlanan “Amasya’da Dini Musiki” adlı sempozyumla Üniversitemizin de içinde bulunduğu ilimiz Amasya’nın musiki yönünden zenginliği, burada yetişen ve yetişmekte olan musikişinas ve neyzenlerinin tanıtımı, eserlerinin gündeme getirilmesi ve çeşitli açılardan değerlendirilmesi imkânı sağlanmış olacaktır.

Sempozyumda Amasya’nın musiki geçmişinin ele alınmasının yanı sıra geçmişten günümüze dini musiki bütün yönleriyle değerlendirilecektir. Böylece dini musikinin  medeniyetimizin inşasındaki yeri ortaya çıkarılmış olacaktır.

Musıki1

Sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan düzenlemelerden sonra bildiriler kitabı olarak yayımlanacaktır.

NOT: Bildiri sahiplerinin konaklama giderleri karşılanacaktır. Yol giderleri ise kurumları tarafından karşılanacaktır.

NOT: Bildiriler Sempozyum Başvuru Formu doldurularak dinimusiki@amasya.edu.tr adresine gönderilebilecektir.