İdari Personel

Bölüm

Ünvanı

Adı Soyadı

Dahili

E-Posta

CV

Fakülte Sekreterliği

Fakülte Sekreteri

Fatma Begüm TOKUL

6403

fatma.karatas@amasya.edu.tr

 View

İdari Büro

Şef

Fatma ARSLAN

6401

fatma.arslan@amasya.edu.tr

 View

İdari Büro

(Öğrenci İşleri)

Bilgisayar İşletmeni

Rafet KELEŞ

6424

 

 View

İdari Büro

(Mutemet/Satın Alma)

Bilgisayar İşletmeni

Ali YILDIZ

6406

ali.yildiz@amasya.edu.tr

 View