Akademik Personel

Ad Soyad : Ahmet PİRİNÇ
Fakülte : İlahiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : Felsefe ve Din Bilimleri
Ünvanı : Yrd.Doç.Dr.
E-Posta : ahmet.pirinc@amasya.edu.tr
Dahili : 3306
Oda No : 5

7.     Yayınlar

     7.1. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler   

1- A. PİRİNÇ, İSLAM DÜŞÜNCESİ’NDE ZİHNİ VARLIK (VUCUD-İ ZİHNİ) ANLAYIŞININ BİLGİ FELSEFESİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ,Amasya Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2014), SS.131-162 

2-A. PİRİNÇ, “Kitâbu’n-nüzheti fî ravdati’r-rûh ve’n-nefs ve Kitâbu’r –ravh fî ilmi’r-rûh” ADLI İKİ RİSALENİN TÜRKÇE ÇEVİRİSİ, Amasya Ünv. İlahiyat Fak. DergisiCilt 2, Sayı 4 (2015), SS.147-171      7.2.  Bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler