Akademik Personel

Ad Soyad : Halil APAYDIN
Fakülte : İlahiyat Fakültesi
Personel türü : Akademik
Bölüm : İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Ünvanı : Doç.Dr.
E-Posta : halil.apaydin@amasya.edu.tr;hapaydin58@gmail.com
Dahili : 3395
Oda No :

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

1.     Adı ve Soyadı            : Halil APAYDIN

2.     Doğum Tarihi             : 13.03.1971

3.      Ünvanı                        : Doç.Dr.

4.     Öğrenim Durumu      :

DERECE

ALAN

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

İlahiyat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1993

Yüksek Lisans

İlahiyat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

1996

Doktora

İlahiyat

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

2001

 5. Görevler:

GÖREV ÜNVANI

GÖREV YERİ

YIL

Arş. Gör.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

1994-2001

Öğr.Gör.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2001-2002

Yard.Doç.Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2002-2013

Doç.Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2014

Doç.Dr.

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2014- …..

 6.  Yabancı Dil    : Almanca (KPDS:73,750)

 7.  Akademik Ünvanlar  :

       Yardımcı Doçentlik          : 2002

        Doçentlik                          : 2013

8.    Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri:

8.1.Korkmaz, Sezai, "Din Psikolojisine Değerler Yaklaşımı Çerçevesinde Erol Güngör'ün Katkıları", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015.

8.2.Alıcıkuşu, Mustafa, “Lise Öğrencilerinde Dindarlık Akademik Başarı İlişkisi: Kahramanmaraş Örneği”  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

8.3.Kırman, Fatma, Stres ve Din: Lise Gençliği Üzerine Psikolojik Bir Araştırma (Kahramanmaraş Örneği), Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

8.4.Eker, Rukiye, “Din Görevlilerinde Mesleki Tükenmişlik: Kahramanmaraş Örneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.

8.5.Boyar, Gülşah, Aileye ve Parçalanmış Aileye Sahip ErgenlerinDini Tutum ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma (Kahramanmaraş Örneği) , Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

8.6.Bozoğlan, Murat, “Hz. Muhammed’in Vahiy Tecrübesinin Parapsikolojik Açıdan İncelenmesi” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

8.7.Şimşek, Serkan, “Din Görevlilerinin Dini Anlayışlarına Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım: Kahramanmaraş Örneği”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.

8.8.Gündüz, Fatma, “Okulöncesi Dönem Çocuğunda Dini Tasavvurlara Psikolojik Bir Yaklaşım,” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

8.9.Yıldırım Acaboğa, Asiye, “Din-Mutluluk İlişkisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007

8.10.Özer, Süleyman, “Psiko-Sosyal Açıdan Dini Anlatı-Dini Yaşantı İlişkisi,” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,  2006

 

9. Yayınlar

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1.Apaydın, Halil-Eker, Rukiye, “Din Görevlilerinde Mesleki Tükenmişlik:Kahramanmaraş Örneği”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.15, Sayı:1, 2015, ss.207-234.

2. Apaydın, Halil. "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, ss.59-77.

3. Apaydın, Halil, “Aşık Veysel Şatıroğlu'nda Dini Tecrübe”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi,Yıl: 5 Sayı: 3 Temmuz/Ağustos/Eylül 2005,ss.179-192.

4. Apaydın, Halil, "Burçların Dini Tutum ve Davranışlarla İlişkisi", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Yıl:2, Sayı:3 Temmuz/Ağustos/Eylül 2002, ss.183-205.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Apaydın, Halil-Özdemir, Şuayip-Zoroğlu Ünal, Asiye. “İntihar Girişiminde Bulunan Bireylerde Bazı Değişkenlerle İntihar Girişimi İlişkisi”, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:6, Amasya 2016, ss.5-51.

2. Apaydın, Halil-Özer, Süleyman-Aydın, Ali Rıza. "Hastalık Sürecinde Bireylerin Dini Eğilimlerine Psikolojik Bir Yaklaşım", Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  Sayı:3, Amasya 2014, ss.7-46.

3. Apaydın, Halil. "Atatürk'ün Dine Bakışına Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c.3,Sayı:1,2006,ss.57-67.

4. Kirman, M. Ali-Apaydın, Halil. İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:4, Sayı:7, Kahramanmaraş 2006, ss.93-124.

5. Apaydın, Halil, Erich Fromm'un 'Psikanaliz ve Din' Adlı Yapıtı Üzerine Bazı Düşünceler, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:18-19,Yıl:2005,Samsun,ss.163-192.

6. Apaydın, Halil-Kirman, M. Ali, İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Karşı Cinsle Arkadaşlık İlişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım: Kahramanmaraş Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2,Sayı:4,Kahramanmaraş 2004, ss.97-119.

7. Apaydın, Halil, İbadet Psikolojisi, tabula rasa, Yıl:3,Sayı:9, Eylül-Aralık 2003, ss.181-199.

8. Apaydın, Halil, "Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel Gelişimine Etkisi", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:12-13, Samsun 2001, ss.319-337.

9. Apaydın, Halil, "Üniversite Öğrencilerinin Dinî Yasaklarla İlgili Tutumları", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:11, Samsun 1999, ss.217-238.

10. Apaydın, Halil, "Rüya ve Fonksiyonu", Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:9, Samsun 1997, ss.263-283.

 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. Apaydın, Halil. “Halk İnanışlarının Dini Tutum ve Davranışlarla İlişkisi“Halk İnanışlarının Dini Davranışlarla İlişkisi: Kahramanmaraş Örneği”, Bölgesel Sorunlar ve Türkiye-Sorunlar-Tehditler-Fırsatlar Sempozyumu, KSÜ Rektörlüğü Yay., Kahramanmaraş-2008.

2. Apaydın, Halil. "Psikolojik Açıdan Şiddet ve Din", Küresel Bir Sorun Olarak Şiddet Ve Din Sempozyumu Bildirileri, KSÜ Rektörlüğü Yay., 2006, Kahramanmaraş.

3. Apaydın, Halil. "Modernizm-Posrmodernizm Bağlamında Gelenekçilik ve Yenilik İlişkisinin Dinsel Algıdaki Yansımaları", İslam Düşüncesinde Gelenek Ve Yenileşme Sempozyumu Bildirileri, KSÜ Rektörlüğü Yay., 2006, Kahramanmaraş

4. Kirman, M. Ali Ve Halil Apaydın (2005), “KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Beklenti ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, İstanbul, 2005, s.239-250

5. Apaydın, Halil Ve M. Ali Kirman (2005), “KSÜ İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, İstanbul, 2005

6. Günaydın, Mehmet, M. Ali Kirman Ve Halil Apaydın (2005), “Ezan Üzerine Bilimsel Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği”, I. Kahramanmaraş Sempozyumu, İstanbul, 2005, s. 259-269

Bildiri Sunulan Ulusal Sempozyumlar

1. Apaydın, Halil. "Aile İçi Şiddetin Psikolojik Nedenleri", Aile İçi Şiddeti Önleme Sempozyumu, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, Sabancı Kültür Merkezi, Kahramanmaraş, 4 Mart 2011.

Diğer yayınlar

      1. Kitap

1.1. Kirman, M. Ali-Günaydın, Mehmet-Apaydın, Halil. İbadete Çağrı Olarak Ezan, Rağbet Yayınları, İstanbul 2007.

1.2. Apaydın, Halil. Ailesi Yanında ve Parçalanmış Ailede Yaşayan Ergenlerde Benlik ve Din İlişkisi, Uhde Yayınları, Kahramanmaraş 2011 (Gözden geçirilmiş yeni baskı 2013)

1.3. Apaydın, Halil. Din Psikolojisi Terimler Sözlüğü, Bilimkent Yayınları, İstanbul 2016.

1.4. Apaydın, Halil. Psikolojiye Giriş, Bilimkent Yayınları, İstanbul 2016.

      2. Kitap Değerlendirme

2.1. Apaydın, Halil. “Alija İzzet Begoviç’in ‘Doğu Ve Batı Arasında İslam’ Adlı Kitabındaki Bazı Düşünceleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:5,Sayı:10, Kahramanmaraş 2007, ss.187-202.

      3. Tercüme:

4.1. Apaydın, Halil. “ Münchner Motivasyonel Dindarlık Envanteri:Boyutsal Kontrol ve Denetim”, (C. Zwingmann, B. Grom, K. Schermelleh, R. Madsen, E. Schmitz, H. Moosbrugger'den çeviri), Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, ss.287-312.

10. Atıflar

Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makalelere Yapılan Atıflar

1. ATIF YAPAN: Acuner, Hacı Yusuf (2016).”İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Din Görevliliği Mesleğine Yönelik Tutumları: Rize Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, c.9, Sayı:43, s.2309. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil-Eker, Rukiye (2015), "Din Görevlilerinde Mesleki Tükenmişlik: Kahramanmaraş Örneği”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.15, Sayı:1, s.218.

2. ATIF YAPAN: Sarıkaya, Erdem (2016).”Eski Türk Edebiyetında İlk Edebi Rüya:Odgurmış’ın Rüyası”, Türkiyat Mecmuası, c.26/2 , s.346. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (1997), "Rüya ve Fonksiyonu”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı:9,s.264.

3. ATIF YAPAN: Halıcı Kurtulan, Merve-Karaırmak, Özlem (2016).”Examination of the Relationship among Death Anxiety, Spirituality, Religious Orientation and Existential Anxiety”, SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING, DOI 10.12738/spc.2016.2.0007 s 2016 August s 1(2), 176–217 , s.177. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2.

4. ATIF YAPAN: Karadağ, Şule-Koçak, Abdullah (2016).” THE ROLE OF INTER FAMILY COMMUNICATION IN MARITAL ADJUSTMENT: CASE OF KONYA”, Academic Conferences Association,z.s, Czech Technical University 27-28 May, s.136. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001), "Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel gelişimine Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12-13, s.320.

5. ATIF YAPAN: Yılmaz, Fatih Mehmet (2016).” Sünnet’te Medeniyet İnşası”, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Çorum, s.63. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001), "Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel gelişimine Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12-13, s.322.

6. ATIF YAPAN: Bilici, Ali Baz (2015). Gelişim ve Eğitim Odaklı Çocuk Psikolojisi ve Din, Akademik Gelişim Yayınları, İzmir, s.17. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001), "Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel gelişimine Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12-13, s.119.

7. ATIF YAPAN: Aydın, Nevzat (2015).”Hz. Peygamberin Aile Hayatında Eşler Arası İletişimin Temel İlkeleri”, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, c.10, Sayı:1, s.102. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001), "Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel gelişimine Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 12-13, s.320.

8. ATIF YAPAN: Türk, Esra (2015).”Din Eğitimi Açısından Çocukluk Döneminde Dua Kavramının Önemi”, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, c.1, Sayı:3, s.451. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, s.67.

9. ATIF YAPAN: Aydın, Cüneyd (2015).”İnsanın Anlam Arayışı İle Yeniçağ İnanışları Arasındaki İlişki”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Samsun, s.80. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, s.64.

10. ATIF YAPAN: Atasoy,Nuray-Saraçlı, Özge-Sankır, Hasan(2014). Zonguldak İl Merkezinde İntihar Davranışının Yaygınlığı, Sosyodemografik, Klinik ve Ailesel Risk Etkenleri, Bülent Ecevit Üniversitesi Yayınları, s.10. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, ss.59-77.

11. ATIF YAPAN: Özgen, Gülşen(2014). “Üsküdar Bölgesinde Görev Yapan Öğretmenlerin mizah Tarzları ve dini Başaçıkma  Tarzları Arasındaki İlişki”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,  s.61. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, s.67-68.

12. ATIF YAPAN Tekin, A., Calisir, M., Tekin, G., & Dereceli, C.(2014) “A Comperative and Correlational Study between Defence and Team Athletes: Psychological Health and Piety”,  The Internatıonal Journal of Humanıtıes & Social Studıes. Anxiety, 2, 11, s.165. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, s.59-77.

13. ATIF YAPAN: Göcen, Gülüşan(2014). Şükür Pozitif Psikolojiden Din Psikolojisine Köprü, İstanbul: Dem Yayınları s.110. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, s.59-77.

14. ATIF YAPAN: Kartopu, Saffet(2013). Kaygının Kader Algıları İle İlişkisi: Kahramanmaraş Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, s.56. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, s.74.

15. ATIF YAPAN: Kirman,M.Ali, 2013, “Rasyonel Seçim Teorisi”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl:11, Sayı:22, ss.67-99, atıf sayfası:83. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil-Kirman, M.Ali (2004), “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eş Seçim Biçimleri ve Karşı Cinsle Arkadaşlık ilişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım:Kahramanmaraş Örneği”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi,2,4,ss.97-119.

16. ATIF YAPAN: Koç, Mustafa(2013). “Diasporada Dindarlık ve Umutsuzluk: Fransalı Müslüman-Türk Azınlık Grup Üzerine Ampirik Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  s.438. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, s.68.

17. ATIF YAPAN: Taşkıran, Ayşe, 2013, “İlahiyat Fakültesi Müfredatında Felsefe Ve Din Bilimleri Bölümü Derslerinin Yeri Ve Fonksiyonlarına Dair Bir Araştırma (İlahiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği) ”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yıl:11, Sayı:22, ss.67-99, atıf sayfası:263. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil-Kirman, M.Ali (2004), “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eş Seçim Biçimleri ve Karşı Cinsle Arkadaşlık ilişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım:Kahramanmaraş Örneği”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi,2,4,ss.97-119.

18. ATIF YAPAN: Gürsu, Orhan(2011). “Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi,  s.99-100, 231,241. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2010), "Ruh Sağlığı-Din İlişkisi Araştırmalarına Bir Bakış”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, Sayı:2, 2010, s.59-77.

19.ATIF YAPAN: Akot, Bülent. (2010), "Freud'un Rüya Yorumu", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.10, sayı:1, s.223, 231. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil. (1997) "Rüya ve Yorumu", OMÜİFD., Sayı:9, s.265,266.

20.ATIF YAPAN: Şimşek, Serkan(2008). "Din Görevlilerinin Dini Anlayışına Psiko-sosyal Bir Yaklaşım (Kahramanmaraş Örneği)"", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.22,23,24. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2003). "İbadet Psikolojisi”, Tabula Rasa (Felsefe-teoloji), 3,(9), Isparta,s.186.

21.ATIF YAPAN: Şimşek, Serkan(2008). "Din Görevlilerinin Dini Anlayışına Psiko-sosyal Bir Yaklaşım (Kahramanmaraş Örneği)"", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.12,23. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2005). "Aşık Veysel Şatıroğlu'nda Dini Tecrübe”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c:5, sayı:3,s.167,171,172,173,174,181,182,183.

22.ATIF YAPAN: Kasapoğlu, Abdurrahman. (2007) "İbadette Şekilcilik:Münafıkların Namazları Hakkında Psikolojik Bir Tahlil", KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:5, Sayı:9, s.125. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil. (2003) "İbadet Psikolojisi", Tabula Rasa-Felsefe Teoloji Dergisi, Sayı:9, s.188.

23.ATIF YAPAN: Bayraktar, Muhammet Mustafa (2007). "Gençlik Döneminde Görülen Bazı Psikolojik Belirtiler ve Din Eğitimi İlişkisi", Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi) Van 2007, s.5,43. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (1999). "Üniversite Öğrencilerinin Dini Yasaklarla İlgili Tutumları", OMÜİFD., Sayı:11, Samsun, s.219,222.

24.ATIF YAPAN: Acaboğa, Asiye(2007). "Din Mutluluk İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.29. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2002). "“Burçların Dini Tutum Ve Davranışlarla İlişkisi”, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.2, sayı:3, s.183.

25.ATIF YAPAN: Acaboğa, Asiye(2007). "Din Mutluluk İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.28,29,30,37,53. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2003). "İbadet Psikolojisi”, Tabula Rasa (Felsefe-Teoloji), 3,(9) s.181,186,187,188,191,194.

26.ATIF YAPAN: Acaboğa, Asiye(2007). "Din Mutluluk İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.11,43. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2005). "Erich Fromm’un ‘Psikanaliz ve Din’ Adlı Yapıtı Üzerine Bazı Düşünceler”, OMÜ0FD, (18- 19), Samsun,172,177,178.

27.ATIF YAPAN: Acaboğa, Asiye(2007). "Din Mutluluk İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.43. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2005). "Aşık Veysel Şatıroğlu'nda Dini Tecrübe”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c:5,sayı:3,s.181.

28.ATIF YAPAN: Gündüz, Fatma (2007). "Okulöncesi Dönem Çocuğunda Dini Tasavvurlara Psikolojik Bir Yaklaşım", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.8,27. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001)."Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel Gelişimine Etkisi", OMÜİFD., sayı:12-13, Samsun, s.324,327,328.

29.ATIF YAPAN: Cömert, Yavuz-Durmaz, Yakup. (2006), "Tüketici Tatmini İle Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması", Journal of Yasar University, 1(4), s.358. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil. (2002), "Burçların Dini Tutum ve Davranışlarla İlişkisi", Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c.2, sayı:3, s.183.

30.ATIF YAPAN: Özer, Süleyman (2006), "Psiko-Sosyal Açıdan Dini Anlatı-Dini Yaşantı İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.41, 50,52. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2005). "Erich Fromm'un 'Psikanaliz ve Din' Adlı Yapıtı Üzerine Bazı Düşünceler", OMÜİFD., sayı:18-19, Samsun,s.172,173,

31.ATIF YAPAN: Kirman, Mehmet Ali (2005), Din ve Sekülerleşme.Üniversite Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Karahan Kitabevi, Adana, s.213. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (1999), "Üniversite Öğrencilerinin Dini Yasaklarla İlgili Tutumları", OMÜİFD, Sayı:11, s.237,238.

32.ATIF YAPAN: Yiğit, Ayşegül (2006), “Çocuğun Gelişim Özellikleri ve İletişim İlkeleri Doğrultusunda Ailede Din Eğitimi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun,Sayı:27, s.187,190,196. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001), "Aile İçi İletişimin Çocuğun Dinsel Gelişimine Etkisi", OMÜİFD, Sayı:12-13, s.326,327,328.

33. ATIF YAPAN: Ilgaz, Rıfat (2008), “Aşık Veysel’in Bu Bendeki Aşk Olmasa Şiiri Üzerine”, Mürekkep Kültür Sanat Edebiyat Serisi 3, Yıl:1, Kitap 6, 10 Ocak 2008, Ankara, s.17. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2005). "Aşık Veysel Şatıroğlu'nda Dini Tecrübe”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c:5,sayı:3,s.187,188.

34. ATIF YAPAN: Araz, Rıfat (2008), “Aşık Veysel’in Şiirinde Dini Tasavvufi Temayüller”, Berceste Aylık Kültür Sanat Edebiyat Dergisi, Şubat 2008, Yıl 7, Sayı 68,s.33. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2005). "Aşık Veysel Şatıroğlu'nda Dini Tecrübe”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, c:5,sayı:3,s.184.

35. ATIF YAPAN: Yıldırım, Nadir(2003). "Toplumsal Değişim ve Din (Kahramanmaraş Örneği", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.29-30. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2003). "İbadet Psikolojisi”, Tabula Rasa (Felsefe-teoloji), 3,(9), Isparta,s.181.

36. ATIF YAPAN: Kirman,M.Ali-Baloğlu,B., 2012, “New Forms of religiosity Within Secularization Process in Modern Turkey”, World Journal of Islamic History and Civilization, vol 2 (3):pp.158-165, atıf sayfası:163. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil-Kirman, M.Ali (2004), “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eş Seçim Biçimleri ve Karşı Cinsle Arkadaşlık ilişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım:Kahramanmaraş Örneği”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi,2,4,ss.97-119.

37. ATIF YAPAN: Güngör, Ö., 2013, İki Dünya Bir Aile Türk-Amerikan Karma Evlilikleri, Akasya Yay., s.59. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil-Kirman, M.Ali (2004), “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eş Seçim Biçimleri ve Karşı Cinsle Arkadaşlık ilişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım:Kahramanmaraş Örneği”, KSÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi,2,4,ss.97-119.

 

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Yapılan Atıflar

 

1. ATIF YAPAN: Şentepe, Ayşe-Güven, Metin (2015),” Kişilik Özellikleri ve Dindarlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.XVII, Sayı:31, s.30. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001), "Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun.

2. ATIF YAPAN: Orhan, Filiz-Dağcı, Abdurrahman (2015),” Ergenlikte Dini Kimliğin İnşası:Sosyal Öğrenme Kuramı Açısından Bir Değerlendirme”Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, c.4, Sayı:7, s.125. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001), "Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,s.189.

3. ATIF YAPAN: Göcen, Gülüşan(2014). Şükür Pozitif Psikolojiden Din Psikolojisine Köprü s.239. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001), "Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,s.189.

4. ATIF YAPAN: Şimşek, Serkan(2008). "Din Görevlilerinin Dini Anlayışına Psiko-sosyal Bir Yaklaşım (Kahramanmaraş Örneği)", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.9,11. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001). "Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,29,30.

5.ATIF YAPAN: Acaboğa, Asiye(2007). "Din Mutluluk İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.1,5,6,23,56. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (1996). "Üniversite Öğrencilerinin Dini Yasaklarla İlgili Tutumları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,1,2,3,36.

6. ATIF YAPAN: Acaboğa, Asiye(2007). "Din Mutluluk İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.39. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2001). "Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlara Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,78.

7. ATIF YAPAN: Özer, Süleyman (2006), "Psiko-Sosyal Açıdan Dini Anlatı-Dini Yaşantı İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.45. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (1996). "Üniversite Öğrencilerinin Dini Yasaklarla İlgili Tutumları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,12.

8. ATIF YAPAN: Peker, Hüseyin (1998). Din ve Ahlak Eğitimi:Psikolojik ve Metodik Esaslar, Aksi Seda Matbaası, 2. Baskı, Samsun, s.103. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (1996), "Üniversite Öğrencilerinin Dini Yasaklarla İlgili Tutumları”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun,100.

 

Yayımlanmış Bildirilere ve Diğer Çalışmalara Yapılan Atıflar

1.ATIF YAPAN: Kirman, Mehmet Ali (2005), Din ve Sekülerleşme.Üniversite Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Karahan Kitabevi, Adana, s.210,218. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil-Kirman, M. Ali (2004), " İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Karşı Cinsle Arkadaşlık İlişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım: Kahramanmaraş Örneği", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:2,Sayı:4,Kahramanmaraş 2004, s.114,116.

2. ATIF YAPAN: Acaboğa, Asiye(2007). "Din Mutluluk İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.28. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2006). " Modernizm- Postmodernizm Bağlamında Gelenekçilik ve Yenilik İlişkisinin Dinsel Algıdaki Yansımaları”, İslam Düşüncesinde Gelenek ve Yenileşme Sempozyumu, KSÜ İlahiyat Fakültesi Yay, Kahramanmaraş,92,93.

3. ATIF YAPAN: Acaboğa, Asiye(2007). "Din Mutluluk İlişkisi", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.12,40. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2006).  “Psikolojik Açıdan Siddet ve Din”, Küresel Bir Sorun Olarak Şiddet ve Din Sempozyumu, 127, KSÜ 0lahiyat Fakültesi Yay.,, Kahramanmaraş,s.49,52.

4.ATIF YAPAN: Şimşek, Serkan(2008). "Din Görevlilerinin Dini Anlayışına Psiko-sosyal Bir Yaklaşım (Kahramanmaraş Örneği)", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.13. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2006). " Modernizm- Postmodernizm Bağlamında Gelenekçilik ve Yenilik İlişkisinin Dinsel Algıdaki Yansımaları”, İslam Düşüncesinde Gelenek ve Yenileşme Sempozyumu, KSÜ İlahiyat Fakültesi Yay, Kahramanmaraş,89,90,9192.

5. ATIF YAPAN: Şimşek, Serkan(2008). "Din Görevlilerinin Dini Anlayışına Psiko-sosyal Bir Yaklaşım (Kahramanmaraş Örneği)", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.10. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2007). “Psikolojik Açıdan Şiddet ve Din”, Küresel Bir Sorun Olarak Şiddet ve Din Sempozyumu, 127, KSÜ İlahiyat Fakültesi Yay.,, Kahramanmaraş,s.53,54.

6. ATIF YAPAN: Şimşek, Serkan(2008). "Din Görevlilerinin Dini Anlayışına Psiko-sosyal Bir Yaklaşım (Kahramanmaraş Örneği)", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.16,78. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Kirman, M. Ali-Günaydın, Mehmet-Apaydın, Halil (2007). İbadete Çağrı Olarak Ezan, Rağbet Yay., İstanbul, 32,95.

7. ATIF YAPAN: Şimşek, Serkan(2008). "Din Görevlilerinin Dini Anlayışına Psiko-sosyal Bir Yaklaşım (Kahramanmaraş Örneği)", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.26. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2002), Psikolojiye Giriş (Ders Notları), Kahramanmaraş, 31.

8. ATIF YAPAN: Gündüz, Fatma (2007). "Okulöncesi Dönem Çocuğunda Dini Tasavvurlara Psikolojik Bir Yaklaşım", Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş, s.32. ATIF YAPILAN ÇALIŞMA: Apaydın, Halil (2002), Psikolojiye Giriş (Ders Notları), Kahramanmaraş, 28,32.

 

11. Sempozyum Bilim Kurulu Üyeliği

1. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 12-13 Kasım 2007, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, Kahramanmaraş.

12. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeliği

1. İslam Düşüncesinde Gelenek ve Yenileşme Sempozyumu, 21 Mayıs 2004, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş.

2. Küresel Bir Sorun Olarak Şiddet ve Din Sempozyumu, 12 Mayıs 2005, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş.

13. İdari Görevler:

1. Dekan Yardımcılığı, KSÜ İlahiyat Fakültesi (6 Ekim 2005-6 Ocak 2010)

2. Fakülte Kurulu Üyeliği, KSÜ İlahiyat Fakültesi (Ekim 2006-2012)

3. Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, KSÜ İlahiyat Fakültesi  (Eylül 2001-2014)

4. Eğitim Öğretim Komisyonu Üyeliği, KSÜ İlahiyat Fakültesi  (Ekim 2005-2013)

5. Fakülte Kurulu Üyeliği, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2014- ……)

6. Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2014- .......)

7. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölüm Başkanlığı, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi (2014- ……)

8. Senato Üyeliği, Amasya Üniversitesi (2016- ………)

14. Bilimsel Etkinlikler

Hakemli Dergi Editörlüğü

KSÜ İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergisi

Hakemli Dergi Yayın Kurulu Üyeliği

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Dergi Hakemliği

KSÜ İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergisi

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergisi

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergisi

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Bozok Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Hakemli Dergisi

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergi

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

 

Bilimsel Dergi Danışma Kurulu Üyeliği

KSÜ İlahiyat Fakültesi Hakemli Dergisi

Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

15. Görev Alınan Projeler

1. Apaydın, Halil, Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum ve Davranışlarla İlişkisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından desteklenen proje 2001 yılında sonuçlandırılmıştır.

16. Verdiği Seminerler ve Katıldığı Paneller/Konferanslar

1.Apaydın, Halil. "İslam'da Kadının Yeri ve Önemi", Türkoğlu Kadın Akademisi, Kahramanmaraş, 22 Nisan 2014.

2.Apaydın, Halil. "Cenaze Psikolojisi: Yakını Vefat Edenlerle İletişim Biçimleri", Cenaze Hizmetleri Eğitimi, Kahramanmaraş Belediyesi-KSÜ İlahiyat Fakültesi-Kahramanmaraş Halk Eğitimi Müdürlüğü-Kahramanmaraş İl Müftülüğü, Kahramanmaraş, 20 Haziran 2011.

3.Apaydın, Halil. "Üniversite Gençliğinin Sorunları ve Çözüm Önerileri", Üniversite Gençliği ve Toplum Paneli, KSÜ Elbistan Meslek Yüksekokulu, 13 Mart 2008.

4.Apaydın, Halil. "Hz.Peygamber'de İnsan Sevgisi", Kadirli Müftülüğü, 22 Nisan 2007, Kadirli/OSMANİYE

5.Apaydın,Halil."İslam'da İnsan Sevgisi", Kutlu Doğum Paneli, Elbistan Müftülüğü, 17 Nisan 2007, Elbistan/Kahramanmaraş

6.Apaydın, Halil, “İntihar Psiko-sosyal Nedenleri”, İntihar Eylemcileri Üzerinde Etkili Olan Psikolojik Dini ve Sosyal Faktörler Paneli, Elbistan Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu, KSU Elbistan MYO., Elbistan/Kahramanmaraş, 29 Nisan 2005

7.Apaydın, Halil. "Türkiye Cumhuriyeti'nde Laikliğin Belirgin Özellikleri ve Tartışılan Bazı Sorunlar", CUMHURİYETİN 80. YILINDA DİN VE LAİKLİK PANELİ, 22 Aralık 2003, KAHRAMANMARAŞ

8.Apaydın, Halil. “Yeni Din Eğitimi Yöntem ve Teknikleri Işığında Örnek Ders İşlenişi”, Belediye Sosyal Tesisleri, (DİB Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticileri ), 30 Mayıs 2007 KAHRAMANMARAŞ

9.Apaydın, Halil. “Yeni Din Eğitimi Yöntem ve Teknikleri Işığında Örnek Ders İşlenişi”, Belediye Sosyal Tesisleri, (DİB Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticileri ), 14 Haziran 2007 KAHRAMANMARAŞ

10.Apaydın, Halil. “Etkili Din Eğitimi Yöntem ve Teknikleri İle Örnek Ders İşlenişi”, N.F. Kısakürek Kültür Merkezi, (DİB Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticileri ve İmam-Hatiplere), 27 Haziran 2007 KAHRAMANMARAŞ

11.Apaydın, Halil, “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Eş Seçim Biçimleri ve Karşı Cinsle Arkadaşlık İlişkileri Üzerine Psiko-Sosyal Bir Yaklaşım: Kahramanmaraş Örneği”, 31.03.2005, KSÜ İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş

 

 

 

17. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler

Akademik Yıl

Yarıyıl

Dersin Adı

Haftalık Saati

 

Teo.

Uygl.

Kredi

2014-2015

Güz YY

Din Psikolojisi (Lisans)

2

0

2

Sosyal Psikoloji (Seç.) (Lisans)

2

0

2

Ahlak ve Sosyal Yaşam (Seç.) (Lisans)

     

Bahar YY

 Din Sosyolojisi (Lisans)

2

0

2

Dini Gelişim Psikolojisi (Seç.) (Lisans)

2

0

2

Özel Öğretim Yöntemleri (Pedagojik Formasyon)

2

2

3

2015-2016

Güz YY

Din Psikolojisi (Lisans)

2

0

2

Sosyal Psikoloji (Seç.) (Lisans)

2

0

2

Medya ve İletişim (Lisans)

2

0

2

Din Öğretiminde Ayet ve Hadislerle Çalışma Yöntemi (Seç.) (Lisans)

2

0

2

Bahar YY

Din Sosyolojisi (Lisans)

2

0

2

Dini Gelişim Psikolojisi (Seç.) (Lisans)

2

0

2

Yaşayan Dünya Dinleri (Lisans)

2

0

2

Topluma Hizmet Uygulamaları(Lisans)

1

2

2

Kur’an’da Kişilik Portreleri (Seç.) (Lisans)

2

0

2

Özel Öğretim Yöntemleri (Pedagojik Formasyon)

2

2

3

 

18.Radyo Konuşması:

1.     Apaydın, Halil. “Dinimizin Ruh Beden Sağlığına Verdiği Önem”, TRT, 08.04.2010.

2.     Apaydın, Halil. “Dua Etmenin Ruh Sağlığı Açısından Önemi”, TRT, 08.04.2010.

3.     Apaydın, Halil. “İnsanın Tevbeye Olan İhtiyacı”, TRT, 08.04.2010.

4.     Apaydın,Halil. "İbadetlerin Ruh ve Beden Sağlığına Katkıları", TRT, 24.05.2007.

5.     Apaydın,Halil. "Karşılıklı Ziyaretleşmenin Önemi", TRT, 24.05.2007.

6.     Apaydın,Halil. "İslam'da İnsanın Değeri", TRT, 24.05.2007.

7.     Apaydın,Halil. "Herkes Çalıştığının Karşılığını Görür", TRT, 24.05.2007.

8.     Apaydın, Halil. "İslam'da Kul Hakkı", TRT, 24.04.2005

9.     Apaydın, Halil. "Ailenin Önemi", TRT, 24.04.2005.

10.   Apaydın, Halil. "Çocuklara Karşı Görevlerimiz", TRT, 24.04.2005.

11.   Apaydın, Halil. "Çalışmanın Önemi", TRT, 09.06.2002

12.   Apaydın, Halil. "Doğruluk ve Ahlak", TRT, 09.06.2002.

13.   Apaydın, Halil. "Dini Bayramların Topluma Katkıları", TRT, 04.06.2001.

14.   Apaydın, Halil. "İnsanlara Karşı Sevgi ve Anlayış", TRT, 04.06.2001.

15.   Apaydın, Halil. "Dinimizde Tevbe'nin Yeri", TRT, 04.06.2001.

16.   Apaydın, Halil. "İslam'da Eşitlik ve Adalet", TRT, 27.09.2000.

17.   Apaydın, Halil. "Kandil Geceleri", TRT, 27.09.2000.

18.   Apaydın, Halil. "Kur'an ve Bilim", TRT, 27.09.2000.

19.   Apaydın, Halil. "İslam'da Çocuk Eğitimi", TRT, 1999.

20.   Apaydın, Halil. "İbadetlerin İnançla İlişkisi", TRT, 1999.

21.   Apaydın, Halil. "Kur'an ve Sünnette İstişare", TRT, 1999.

22.   Apaydın, Halil. "Kardeşlik Bilincine Sahip Olmak", TRT, 1999.

23.   Apaydın, Halil. "Kur'an'a Göre Cinlerin Özellikleri", TRT, 1999.