Değerli Öğrencilerimiz;

Muş Alpaslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Rabia Sümeyye AYKAN'ın "Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık, Dini İnanç, Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki" konulu doktora tez çalışması kapsamında hazırlamış olduğu anketin Üniversitemiz bünyesinde öğrenim gören öğrencilere online olarak uygulanmasına ilişkin izin talebi Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından onaylanmıştır.

Aşağıdaki linkini verdiğimiz anket, bilimsel bir araştırmaya veri toplamak amacıyla düzenlenmiş olup, cevaplarınız sadece bu bilimsel araştırma için kullanılacak ve başka kişi ya da kurumun bilgisine açık tutulmayacaktır. Bunun için forma isim ve numara gibi tanıtıcı bilgiler yazılmayacaktır.
Araştırmanın amacına ulaşabilmesi, hiçbir etki altında kalmadan vereceğiniz kendi samimi ve güvenilir cevaplarınıza bağlıdır. Hiçbir maddeyi cevapsız bırakmayınız.
Gösterdiğiniz ilgi ve yardımlardan dolayı teşekkür ederiz.

Anket Linki: Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık- Sosyal Medya Kullanım Motivasyonları ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi