İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM), Fakültemizde 2018-2019 öğretim yılında başlamış bulunmaktadır. İLİTAM programıyla ön lisans derecesine sahip öğrenciler, uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak lisans diploması sahibi olabilmektedirler. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ diploması almaya hak kazanmaktadır. İLİTAM, uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülmektedir.

İLİTAM Programı Ders İçerikleri