İLİTAM

Fakültemizde (İLİTAM) İlahiyat Lisans Tamamlama Programı 2018-2019 öğretim yılında başlamış bulunmaktadır.

İLİTAM programıyla ön lisans derecesine sahip öğrenciler, uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak lisans diploması sahibi olabilecekler. Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ diploması almaya hak kazanacaklar. İLİTAM, uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülecektir.

İLİTAM 2019-2020 Öğretim Yılı Akademik Takvimi Amasya Üniversitesi Akademik Takvimi ile aynı olacaktır. Dersler 16 Eylül 2019''da başlayacaktır.