Kulüp Faaliyetleri

İlahiyat Düşünce Kulübü

Danışman: Arş. Gör. Mahmud Fatih ÇAKMAKTAŞ

Başkan: Necip Melih ŞAHİN 

 

KULÜP FAALİYETLERİ