Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği doğrultusunda, öğrencilerimizi temsil etmek üzere aşağıda yer alan takvime göre öğrenci temsilcisi seçimi yapılacaktır.

Aday olmak isteyen öğrencilerimiz 1-15 Kasım 2021 tarihleri arasında Dekanlığımıza başvuru formu ve ekleri ile birlikte şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci temsilci adaylarında aranacak nitelikler:

Öğrenci temsilciliklerine aday olacak öğrencilerde;

a) İlgili fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun en az ikinci sınıfına kayıtlı öğrenci olması,

b) Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması,

c) Yüz kızartıcı suçlardan dolayı adli sicil kaydı bulunmaması,

ç) Uyarma cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

d) Seçimin yapıldığı dönemde kayıt dondurmamış olması,

e) Genel not ortalamasının 4 üzerinden 2,75 ve üstü veya 100 üzerinden 70 ve üstü olması,

f) Terör örgütlerine aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olmaması,

şartları aranır.

Fakülte öğrenci temsilcisi, oy çokluğu ile iki yıl için seçilir.

DİKKAT: Adaylık koşullarını taşımayan ya da istenen belgeleri iletmeyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

Seçmen listeleri öğrenci giriş kapısına asılmıştır. 

Başvuru Formu

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Seçim Takvimi