İlitam

Fakültemizde (İLİTAM) İlahiyat Lisans Tamamlama Programı açılması ve 2018-2019 öğretim yılında 250 öğrencinin programa kayıt yaptırabilmesi YÖK tarafından onaylandı.

İLİTAM programıyla ön lisans derecesine sahip öğrenciler, uzaktan eğitim imkânlarından yararlanarak lisans diploması sahibi olabilecekler. Programının tüm derslerini başarıyla tamamlayan öğrenciler ‘Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ diploması almaya hak kazanacaklar. İLİTAM, uzaktan eğitim programı yarıyıl esasına göre, ön lisans üzerine 4 (dört) yarıyıllık bir lisans tamamlama programı olarak yürütülecektir.

İLİTAM 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takvimi Amasya Üniversitesi Akademik Takvimi ile aynı olacaktır. Dersler 24 Eylül 2018'de başlayacaktır.