Muafiyet Duyurusu

Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan veya öğretime devam eden, yatay geçiş yapan ve DGS ile kayıt yaptıran öğrencilerimizin başarılı oldukları derslerle ilgili muafiyet dilekçelerini onaylı transkript ve onaylı ders içerikleri ile birlikte Fakültemiz Dekanlığı'na 24.09.2018-28.09.2018 tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir.

Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi'nin ilgili maddesi gereği kabul edilmeyecektir.