Kısmi Zamanlı Çalışmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine

Fakültemizde "kısmi zamanlı"olarak çalışmak isteyen öğrencilerimizin ilgili başvuru formunu doldurarak 21 Ekim – 1 Kasım 2019 tarihleri arasında fakültemiz öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir. 

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER

(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:

a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı Yükseköğretim Kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak.

b) Disiplin cezası almamış olmak,

c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak. (Kendi çalışmasından ötürü herhangi bir geliri ya da Sosyal güvencesi olan öğrenciler Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılamaz)

ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

g) Üniversitemizce verilen yemek bursundan faydalanmıyor olmak

 

Öğrencilerimize ilanen duyurulur.

Kısmi Zamanlı Çalışma Başvuru Formu