Üniversitemiz senato toplantısında alınan karar neticesinde uzaktan programların final sınavları YÖK'ün usul ve esaslarında yer aldığı şekliyle yüz yüze yapılacaktır.

Bu kapsamda İlitam Programının sınavları, final sınav takviminin son iki gününde (29-30 Ocak cumartesi pazar günleri) olacak şekilde planlanacaktır.

Bütünleme sınavları ise takip eden hafta içinde 31 Ocak - 1 Şubat pazartesi salı günlerinde olacak şekilde planlanacaktır.

Pandeminin seyri dikkate alınarak daha önceki yıllarda final sınavlarından önce yapılan yüzyüze dersler bu dönem yapılmayacaktır.

Süreçle ilgili herhangi bir değişiklik olması halinde en kısa sürede Fakültemiz iletişim kanallarından değişiklikler paylaşılacaktır.