Tarihi süreç içerisinde ilim, kültür ve medeniyetin önemli mekanlarıından biri olan Amasya'da hadis öğrenimi için kurulmuş olan en önemli medreselerden olna hadis meclisleridir. (Dârü'l-Hadîsler) Bu meclisler Amasya'nın ilmî ve kültürel birikimine büyük katkıda bulunmuştur. Tarihsel süreç içerisinde inkıtaya uğramış olan bu gelenek Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile birlikte devam ettirilmeye çalışılıyor. bu kapsamda Hadis Meclisi'nin Üçüncüsü Doç. Dr. Hasan YERKAZAN önderliğinde  26 Mart 2022 tarihinde öğle namazından sonra Çilehane Camii'nde gerçekleşitirildi. 

Çilehane3

Çilehane2

Çilehane6