Yönetim Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ

 Başkan

 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR 

 Üye

 Prof. Dr. Halil APAYDIN

 Üye

 Prof. Dr. Recep Orhan ÖZEL

 Üye

 Doç. Dr. Abdülkadir TEKİN

 Üye 

 Doç. Dr. Davut AĞBAL

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm TURHAN

 Üye