Fakülte Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ

 Dekan (Başkan)

 Prof. Dr. Halil APAYDIN

 Üye

 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR

 Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı

 Doç. Dr. İlyas UÇAR

 İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı

 Doç. Dr. Mehmet ŞAŞA

 Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı

 Prof. Dr. Nevzat AYDIN       

 Üye

 Prof. Dr. Recep Orhan ÖZEL

 Üye

 Doç. Dr. Abdulhamit BUDAK

 Üye

 Doç. Dr. Ahmet PİRİNÇ

 Üye

 Dr. Öğr. Üyesi Nuh YILMAZ

 Üye