IMG_7198

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Tarihçe

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 23 Haziran 2012 tarih ve 28332 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.

Fakültemiz; 2013-2014 Akademik Yılı itibariyle İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Programı I. ve II. öğretimde kayıtlı 101 öğrenci ile Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesinde eğitim vermeye başladı. 2015-2016 Öğretim yılından itibaren İlahiyat Bölümüne ilk defa öğrenci alındı. 2018 yılından itibaren zorunlu Arapça hazırlık sınıfının açılması ile eğitim-öğretim süresi 5 yıla çıktı. 2018 yılında İlahiyat Lisans Tamamlama Programı (İLİTAM) açıldı. 2016 yılında Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, 2019 yılında Temel İslam Bilimleri Bölümü Yüksek Lisans Programı açıldı.

Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları Bölümleri olmak üzere 3 (üç) akademik bölüm bulunmaktadır. 2019-2020 öğretim yılında fakültemizde öğrenim gören öğrenci sayısı 1349’dur.

2018 yılında kendi kendi hizmet binasında eğitime başlayan İlahiyat Fakültesi 2286 m2'lik bir oturum alanına sahiptir. İçerisinde dekanlık, öğretim üyesi odaları, derslikler, kütüphane, araştırma merkezi, okuma salonu, konferans salonu, kantin, musiki, tezhip ve hüsni hat sınıfları bulunan Fakülte Binasının 10.076 m2'lik kapalı alanı bulunmaktadır. 


IMG_7257

Neden İlahiyat Fakültesi ?
Fakültemizde, alanlarında uzman ve deneyimli öğretim elemanları ve yeterli fiziki sosyo-kültürel ve teknolojik imkanlarla nitelikli bir eğitim-öğretim imkânı sunulmaktadır.
Detaylar İçin Lütfen Tıklayınız