PROGRAM ÖĞRETİM AMAÇLARI

 

  1. Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları alanlarının literatür ve temel kavramlarını lisans düzeyinde kavrayabilen öğrenciler yetiştirilmesi.
  2. İlahiyat literatürünün kaynak dili olan Arapçayı okuma, anlama ve yazma yeteneğine sahip öğrenciler yetiştirilmesi.
  3. Eleştirel bakış, analitik düşünme, disiplinler arası çalışabilme, çok yönlü düşünme, değerlendirme, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerine sahip öğrenciler yetiştirilmesi.
  4. Klasik ve güncel dini/felsefi problemleri yerel ve küresel ölçekte tanımlama, yorumlama becerisine sahip öğrenciler yetiştirilmesi.
  5. Temsil yeteneğine sahip, özgüven ve sorumluluk sahibi, ahlaki ilkelere bağlı, etkili iletişim kurabilen ve kazanımlarını gündelik hayatta etkin bir şekilde kullanabilen bireyler yetiştirilmesi.