Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi;

 1. İç ve dış paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı,
 2. Eğitim, araştırma ve idari süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
 3. Kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
 4. Tüm kalite süreçlerinde etik ilkelere bağlılığı,
 5. Bilimsel çalışma ve araştırmalar yaparak eğitimde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını uygulamayı,
 6. Topluma yönelik sosyo-kültürel ve dini faaliyetler yapmayı,
 7. Sosyal sorumluluk projelerine, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği projelerine önem veren çalışmalar yapmayı

kalite politikası olarak benimser.

 

 

 1. Nitelikli insan kaynağını oluşturmak ve bu kaynağın sürdürülebilirliğini sağlamak
 2. Kentsel, bölgesel, ulusal ve küresel anlamda katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası akademik araştırmalar yapmak
 3. Fakültemiz iş birlikleri çerçevesindeki çalışmaları geliştirerek kurumun toplumsal katkısını belirgin hâle getirmek
 4. Amasya Araştırmaları Merkezine ait faaliyetlerin ulusal ve uluslararası paydaşlarla ortak yürütülmesini sağlamak
 5. Araştırma ve geliştirme altyapısını güçlendirmek ve dış paydaşlarla ortak kullanımı geliştirmek
 6. Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinde etkin, verimli ve rekabetçi olmayı; tüm paydaş memnuniyetini, süreç odaklı hizmeti, kaynakların etkin kullanımını ve kaliteyi sürekli iyileştirmeyi benimsemek
 7. Etik değerleri gözeten araştırmaların yapılmasını desteklemek ve disiplinler arası araştırma ekiplerinin entegrasyonunu sağlamak,
 8. Kurum dışı araştırma fonlarını artırmak

Araştırma Politikası olarak benimser.