Vizyonumuz

Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında akademik ölçütlere uygun bilgi üreten, bu bilgileri doğru ve etkin biçimde aktaran, İslami değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, yaptığı araştırmalar ve yetiştirdiği ilahiyatçılarla toplumsal, dini, ahlaki, meselelerde İslami-insani değerlere uygun çözümler üreten, her türlü hizmette paydaş memnuniyetini gözeten, ulusal ve uluslararası düzeyde etkili ve saygın bir kurum olmak.

Misyonumuz

Genelde din bilimleri, özelde İslâm bilimleri alanında uluslar arası standartlar çerçevesinde araştırmalar yapmak ve yayınlamak, toplumsal sorumluluk alabilen, analitik düşünce üretebilen, ahlaki, kültürel ve sosyal bakış açılarını önemseyen, bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm önerebilen, İslam dinini ve diğer dinleri ana kaynaklarına inerek değerlendirme ve yorumlama gücüne sahip, girişimci, özgüvenli ve nitelikli din bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek.

Değerlerimiz

■   Paylaşımcı

■   Etik değerlere bağlı

■   Kurumsal aidiyeti yüksek

■   Doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen

■   Paydaşlarla işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket eden

■   Yenilik ve dinamizme önem veren

■   Demokratik

■   Şeffaf, hesap verebilir, adil ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olan

■   Farklı görüş ve değerlere saygılı

■   Toplumsal, çevresel duyarlılığa ve sosyal sorumluluğa sahip

■   Öğrenci odaklı

■   Ulusal ve kültürel değerleri gözeten

■   Evrensel

■   Bilimsel üretkenliğe önem veren

■   Akademik özgürlüğü ilke edinmiş bir üniversite olmaktır.