Kalite Politikamız

 

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi;

  1. İç ve dış paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı,
  2. Eğitim, araştırma ve idari süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
  3. Kaynakları etkin ve verimli kullanmayı,
  4. Tüm kalite süreçlerinde etik ilkelere bağlılığı,
  5. Bilimsel çalışma ve araştırmalar yaparak eğitimde öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını uygulamayı,
  6. Topluma yönelik sosyo-kültürel ve dini faaliyetler yapmayı,
  7. Sosyal sorumluluk projelerine, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği projelerine önem veren çalışmalar yapmayı

kalite politikası olarak benimser.