Araştırma Stratejilerimiz ve Hedeflerimiz

• Öğretim üyesi başına uluslararası indeksli dergilerde yayımlanan yayın ve atıf sayısının artırılması.

• Araştırma ve Geliştirme destek programlarından alınan proje sayısının ve fon tutarının artırılması.

• Lisansüstü öğrenci sayısının artırılması.

• Uluslararası kuruluşlar ile ortak doktora programları, proje ve faaliyetlerinin planlanması ve geliştirilmesi.

• BAP desteği ile araştırmaların özendirilmesi.

• Araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında ulusal ve uluslararası iş birliklerinin artırılması.

• Öğrenci araştırma projeleri ve girişimlerinin teşvik edilmesi.

• Araştırma Geliştirme çalışmaları kapsamında akademisyenlere her tür idari desteğin verilmesi.

• Yabancı akademisyen ve öğrenci sayısının artırılması ve değişim programlarının daha etkin kullanılması.

• Yayın ve tezlere açık erişim yüzdesinin artırılması.

• Kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve araştırma üniversitesi hedefi için akademik ve idari personel nezdinde gerekli motivasyon ve farkındalığın sağlanması.

• Bilimsel dergi faaliyetlerinin desteklenmesi.