Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 23 Haziran 2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/3243 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kuruldu.

Fakültemizde Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslam Tarihi ve Sanatları, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi bölümleri bulunmaktadır.

Fakültemiz mezunları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar bünyesinde ilk ve orta dereceli okullarda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmeni, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vaiz, vaize, Kur'an Kursu öğreticisi, imam ve müezzin olabilmektedirler. Lisansüstü öğrenime devam etmeleri halinde İlahiyat Fakültelerinde öğretim elemanı olma imkânına sahiptirler. Ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda ilahiyatçı unvanı ile çeşitli din hizmetlerini yürütebilir veya danışmanlık yapabilirler.

Vizyonumuz

Dinin evrensel ve özgün değerleri hakkında akademik ölçütlere uygun bilgi üreten, bu bilgileri doğru ve etkin biçimde aktaran, İslami değerlere ve çağın ihtiyaçlarına uygun biçimde yorumlayan, yaptığı araştırmalar ve yetiştirdiği ilahiyatçılarla toplumsal, dini, ahlaki, meselelerde İslami-insani değerlere uygun çözümler üreten, ulusal ve uluslar arası düzeyde etkili ve saygın bir kurum olmak.

Misyonumuz

Genelde din bilimleri, özelde İslâm bilimleri alanında uluslar arası standartlar çerçevesinde araştırmalar yapmak ve yayınlamak, toplumsal sorumluluk alabilen, özgün düşünce üretebilen, ahlaki, kültürel ve sosyal bakış açılarını önemseyen, bireysel ve toplumsal sorunlara çözüm önerebilen, İslam dinini ve diğer dinleri ana kaynaklarına inerek değerlendirme ve yorumlama gücüne sahip, katılımlı, özgüvenli ve nitelikli din bilimleri uzman ve araştırmacıları, din bilgisi öğretmenleri ve din görevlileri yetiştirmek.