Sünnetin İslam Kültür ve Medeniyeti'nin Oluşumundaki Rolü

Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Düşünce Kulübü, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bünyamin ERUL'u Fakültemizde konuk etti.  Bu çerçevede Prof. Dr. ERUL, 16.12.2015 tarihinde Üniversitemiz Konferans Salonunda "Sünnetin İslam Kültür ve Medeniyeti'nin Oluşumundaki Rolü" başlıklı bir konferans verdi.

Sözlerine Allah Resulü'nü sevmenin önemi ile başlayan Prof Dr. Bünyamin Erul, "Kişi sevdiği ile beraberdir." hadisine işaret etti. Ardından sünnetin Kur'ân'ı anlamadaki rolüne ve önemine değinerek sünnetin dindeki işlev ve görevini hiçe sayan yaklaşımların doğru olmadığını belirtti. Bu bağlamda birçok dini pratiğin sünnetten öğrenildiğini hatta ahlakın bütün prensiplerinin hayata yansımalarının Hz. Peygamberin (a.s) üsve-i hasenesinden öğrenildiğini ifade etti.

Daha sonra sünnetin kültür ve medeniyetle ilişkisi bağlamında şunları söyledi:

"Peygamberimizin hadis ve sünneti, farklı coğrafyalarda yaşayan İslam ümmetinin ortak kültürü olmaktadır. İslam ümmetinin ortak mayası ve harcı hadis ve sünnettir. Sosyal hayatta ve adab-ı muaşerette gelenek olarak yer bulan birçok uygulamaların hadis ve sünnetten temeli bulunmaktadır. Bazı atasözlerinin oluşumunda bile Peygamberimizin hadislerinin etkisi söz konusudur.

Osmanlılar tarafından Arapça "hadâra" kelimesi yerine kullanılan Medeniyet kelimesi ve ayrıca şehir anlamına gelen "medîne" kelimesi, din ile yakınlığı olan bir kavramdır. Yesrib şehri de İslam'la "Medîne" olmuştur. Buna göre şehir olabilmesi için dinin olması gerekmektedir. Sünnet bir anlamda da bir medeniyet projesidir. İslam şehirleri, mabet merkezli oluşturulan yerleşim modelleridir. Bugün yeni şehirler oluşturulurken bu örneklere dikkat edilmelidir."

Son olarak tarihi mimari eserlerimizin değişik yerlerine hadislerin yazıldığını ve böylece insanlara Hz. Peygamberin mesajlarının verildiğini ifade etti. Bu bağlamda Amasya Burmalı Minare Camii'nin minberi ile Amasya Sultan Bayezid Camii'nin kapılarında yazılı olan hadislere ve verdikleri mesajlara işaret etti.

2 (15)

3 (16)

4 (14)