Dr. Ahmet ATEŞYÜREK fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri Anabilim Dalı'nda Dr. Öğt. Üyesi olarak atanmış ve görevine başlamıştır. Hocamızı tebrik eder, görevinde başarılar dileriz.