Fakültemiz öğretim elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Salih SÜRÜCÜ, Amasya İlahiyat Dergisi'ne editör olarak atandı.