Dr. Mustafa ÖZGÜR Fakültemiz Temel İslam Bilimleri Bölümü Fıkıh Anabilim Dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak göreve başladı. Hocamızı tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.