Hazırlık sınıfı 2. arasınav ile ilgili Fakültemize ulaşan dilekçeler değerlendirimiş olup değerlendirme sonuçları aşağıdaki listede yer almaktadır.

Mazeret Sınavları şu tarih ve saatte yapılacaktır:

Arapça Sarf    - 19.02.2021 Cuma günü 09:00-09:30

Arapça Nahiv - 19.02.2021 Cuma günü  10:00-10:30