Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR    Dekan (Başkan)
 Prof. Dr. Mehmet Fatih KÖKSAL  Üye
 Prof. Dr. Telhat ÖZDOĞAN  Üye
 Prof. Dr. Kemal POLAT  Üye
 Doç Dr. Halil APAYDIN  Üye 
 Doç. Dr. Mücahit KAÇAR  Üye 
 Dr. Öğr. Üyesi Recep Orhan ÖZEL  Üye 
 Fatma Begüm TOKUL  Fakülte Sekreteri

 

 Senato Üyesi: Doç. Dr. Halil APAYDIN