Fakülte Kurulu

Fakülte Kurulu Üyeleri

 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR  Dekan (Başkan)
 Doç Dr. Halil APAYDIN  İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi Hasan YERKAZAN  Temel İslam Bilimleri Bölümü Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet PİRİNÇ  Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Başkanı
 Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR  İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Başkanı
 Dr. Öğr. Üyesi M. Akif ALTUNIŞIK  Üye
 Fatma Begüm TOKUL  Fakülte Sekreteri