Dekan Yardımcıları

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Recep Orhan ÖZEL 

Dekan Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Davut AĞBAL 

Dekan Yardımcısı