Marifet Öğrenci topluluğunun tertip etmiş olduğu, Buhârî’nin el-Câmiu’s-sahîh’inde Ahkam Metodolojisi konferansı Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KARAKAŞ tarafından verildi.

Whats App Görsel 2024-06-03 Saat 13.52.09_1e 64c 7fc

Whats App Görsel 2024-06-03 Saat 13.52.09_dc 15ed 43

Whats App Görsel 2024-06-03 Saat 13.52.09_345031a7