Ana Bilim Dalları

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Tefsir Ana Bilim Dalı

 • Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
 • Tefsir Bilim Dalı

Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat Ana Bilim Dalı

Hadis Ana Bilim Dalı

 • Hadis Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
 • Hadis Bilim Dalı

Fıkıh Ana Bilim Dalı

 • Fıkıh Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
 • Fıkıh Bilim Dalı

Kelam ve İtikadı İslam Mezhepleri Anabilim Dalı

 • Kelam Tarihi Bilim Dalı
 • Kelam Bilim Dalı
 • İslam Mezhepleri Tarihi Bilim Dalı

Tasavvuf Ana Bilim Dalı

 • Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
 • Tasavvuf Bilim Dalı

Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı