Akademik Personel

Akademik Personel


 

Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL - Tefsir

Doç. Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ - Arap Dili ve Belagatı

Doç. Dr. Nevzat AYDIN - Hadis

Doç. Dr. Hasan YERKAZAN - Hadis

Dr. Öğr. Üyesi Davut AĞBAL - Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT - Fıkıh

Dr. Öğr. Üyesi Ümit TORU - Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TEKİN - Fıkıh

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt ÖZÇELİK - Tasavvuf

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞAŞA - Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri

Öğr. Gör. Galip GÜLER - Arap Dili ve Belagatı

Öğr. Gör. Saim İNCEL - Arap Dili ve Belagatı

Öğr. Gör. İsmail KİRENCİKur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat 

Öğr. Gör. Ahmet KAZAN - Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat 

Arş. Gör. Bilal KIR - Kelam ve İtikadi İslam Mezhepleri (ÖYP)

Arş. Gör. Şeyhmus AKSAK - Fıkıh

Arş. Gör. Muhammed Salih SÜRÜCÜ - Arap Dili ve Belagatı 

Arş. Gör. Kadir TOY - Tefsir

Arş. Gör. Ayşe SAĞLAM - Hadis 

Arş. Gör. Zehra DEMİR - Tasavvuf