Akademik Personel

Akademik Personel

 

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR - Din Bilimleri (Din Eğitimi)

Prof. Dr. Halil APAYDIN - Din Bilimleri (Din Psikolojisi)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet PİRİNÇ - Din Bilimleri (İslam Felsefesi)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜN - Din Bilimleri (Din Eğitimi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ALTUNIŞIK - Din Bilimleri (Din Felsefesi)

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhamit BUDAK - Din Bilimleri (Din Sosyolojisi)

Dr. Öğr. Üyesi Nuh YILMAZ - Din Bilimleri (Dinler Tarihi)

Arş. Gör. Merve SUSUZ- Din Bilimleri (Dinler Tarihi)

Arş. Gör. Mahmud Fatih ÇAKMAKTAŞ - Din Bilimleri (İslam Felsefesi)