30 Haziran ve 30 Aralık tarihlerinde yılda iki sayı olarak Amasya Üniversitesi tarafından yayımlanan Amasya İlahiyat Dergisi 19. Sayısını Yayınladı. 12 araştırma makalesi ve 1 kitap incelemesinden oluşmaktadır. Derginin editörü Doç. Dr. Adem GÜNEŞ ve ekibini tebrik ediyoruz.

Amasya İlahiyat Dergisi 19.Sayısını indirmek için tıklayınız.

Makaleler;

1. Harputlu Abdülhamit Hamdi Efendi'nin (1830-1902) İnsan Fiilleri Meselesine İlişkin Fikirleri ve Değerlendirilmesi

2. Gebelerin Algılanan Stres, Hayat Memnuniyeti, Psikolojik Dayanıklılık ve Dini Başa Çıkma Düzeyleri İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

3. Mir Hamza Nigârî’nin Azerbaycan’dan Amasya’ya Göçen Karakoyunlu ve Karapapak Azerbaycan Türklerinin Göç Süreçlerine Etkisi: Sosyo-Tarih Perspektifinden Bir Değerlendirme

4. Din Dilinde Gönderim Problemi

5. Kuran'daki Hitap Şekillerinden “رَأًى” ve “نَظَرَ” Fiillerine Anlamsal Bakış

6. Mehmet Râif Ogan’a Göre Bâbîlik/Bahâîlik Hareketi ve Bu Harekete Yönelttiği Bazı Tenkitleri

7. Ḳ-D-M (ق، د، م) Kökü Üzerine Morfolojik ve Semantik Bir İnceleme

8. Pragmatizmin Ahlaki Temelleri ve Ahlak Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

9. Hicretin Varış Noktası Kubâ

10. Şiddeti Önlemede Aşk Teodisesinin Rolü

11. Zâhiren Küfrü Çağrıştıran Rivâyetlerin Toplumsal Değerler İnşasındaki Rolüne Dair Bir Yaklaşım

12. Yahudilikte Monoteist İnancın İfadesi Olan Şema’nın Önemi ve Anlamı

13. Nüzûlünden Günümüze Kur'an- Kerim Bilgileri