2021-2022 Eğitim Öğretim yılı itibariyle Doç. Dr. Davut AĞBAL öncülüğünde başlatılan Akademik Destek Programı bu yıl da çalışmalarına ara vermeden devam etmektedir. Yapılan sınavlar neticesinde belli kıstaslara göre seçilen öğrencilerimiz toplam iki şubede ders almaktadırlar.

7 kurdan oluşan Akademik Destek Programı kapsamında öğrenciler, geçtiğimiz yarıyılda 1. kurda yer alan Sarf, Nahiv ve Arapça Metin Tahlili derslerini Doç. Dr. Davut AĞBAL, Doç .Dr. Murat POLAT, Doç. Dr. Ümit TORU, Öğr. Gör. Hatice DEREBAŞI, Öğr. Gör. Emrullah TANIR eşliğinde başarıyla tamamlamışlardır. İçinde bulunduğumuz dönemde ise Arapça Metin Tahlili'ni Öğr. Gör. Emrullah TANIR ve Arş. Gör. Mustafa BACAKSIZ, Hadis Usulü'nü Doç. Dr. Hasan YERKAZAN ve Arş. Gör. Ayşe SAĞLAM, Tefsir Usulü Dersini ise Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL ve Doç. Dr. Davut AĞBAL hocalarımız devam ettirmektedirler.

Program, önümüzdeki kurlarda  öğrencilerimizi akademik hayata hazırlayacak olan Araştırma Teknikleri'nden İngilizce Metin Okumalarına, Siyer ve Mantık derslerinden Fıkıha kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

 

Akademik Destek