Akademik Personel

Akademik Personel


 

Doç. Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ - Arap Dili ve Belagati

Dr. Öğr. Üyesi Davut AĞBAL - Tefsir

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fatih SOYSAL - Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi

Dr. Öğr. Üyesi Abdel Gani ADA - Hadis

Dr. Öğr. Üyesi Hasan YERKAZAN - Hadis

Dr. Öğr. Üyesi Murat POLAT - İslam Hukuku

Dr. Öğr. Üyesi Ümit TORU - Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi 

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir TEKİN - İslam Hukuku

Öğr. Gör. Galip GÜLER - Arap Dili ve Belağatı

Öğr. Gör. İsmail KİRENCİKur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat 

Arş. Gör. Bilal KIR - Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi (ÖYP)

Arş. Gör. Şehymus AKSAK - İslam Hukuku 

Arş. Gör. Muhammed Salih SÜRÜCÜ - Arap Dili ve Belağatı (ÖYP)

Arş. Gör. Ayşe SAĞLAM - Hadis (ÖYP)

Arş. Gör. Zehra DEMİR - Tasavvuf (ÖYP)