Akademik Personel

Akademik Personel


 

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet PİRİNÇ - İslam Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül GÜN - Din Bilimleri (Din Eğitimi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ALTUNIŞIK - Din Bilimleri (Din Felsefesi)

Arş. Gör. Merve Susuz - Dinler Tarihi