Yatay Geçiş Duyurusu

        2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

 

Program Adı                                                3. Sınıf Kontenjanı
İlahiyat Programı              3
İlahiyat Programı (İ.Ö)               3

    

Müracaat Tarihleri : 15.08.2019 - 29.08.2019

Değerlendirme Tarihleri : 02.09.2019-06.09.2019

Sonuç : 09.09.2019

Kesin Kayıt : 10.09.2019 - 13.09.2019

Yedek Kayıt : 16.09.2019 - 18.09.2019

 

Önemli not: Fakültemizde 2018-2019 Güz Dönemi itibariyle zorunlu Arapça hazırlık sınıfı açılmıştır. Bu nedenle 3 ayrı müfredat uygulanmaktadır. 3. sınıflarda uygulanan müfredat hazırlık programına uygun olmadığı için başka bir Üniversitenin hazırlık programından başarılı olmuş ve Fakültemize yatay geçiş başvurusunda bulunmuş öğrenciler mevcut programı kabul ettiği takdirde başvurusu alınacak ve intibakı yapılacaktır. (Bu durumda öğrencinin okumuş olduğu hazırlık dersleri dikkate alınmayacaktır.)

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1-    Başvuru Formu

2-    Onaylı transkript (izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı not ile genel not ortalamasını gösteren resmî belge, Adayın bağlı bulunduğu Fakülte /Yüksekokul tarafından onaylanmış olarak)

3-    Ders içerikleri

4-    Not değerlendirme sistemi, 4'lük veya 100'lük sistemden farklı ise, 100'lük sistemde hangi nota eş değer olduğunun onaylı belgesi.

5-    Disiplin cezası almadığını gösteren resmî belge,

6-    Yerleştiğini gösteren ÖSYM çıktısı.

 

Başvurular belgeler tamamlanmış olarak, şahsen veya posta ile yapılabilir. (Postadaki gecikmelerden başvuru sahibi sorumludur.)

 

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ

 

Başvuru Koşulları

Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş: (Ek madde.1 - 02.05.2014 tarih ve 28988 sayılı RG)

Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir."

EK Madde 1 Uygulama Esasları için tıklayınız.

Not 1 :2019 ÖSYS sonucu herhangi bir Yükseköğretim Kurumuna yerleşen öğrencilerin 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında yatay geçiş başvurusu hakları bulunmamaktadır.

Not 2 : Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş başvuru hakkından bir defa yararlanılabilir. Daha önce bu haktan faydalanmış öğrencilerin başvuru dilekçesi iptal edilir.

 

Başvuru için Gerekli Belgeler

Başvurunun değerlendirmeye alınması için belirtilen belgelerin son başvuru tarihine kadar teslim edilmesi gerekir. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmaz.

1- Dilekçe- Başvuru Formu

2- ÖSYS Sonuç Belgesi

3- Yükseköğrenim Kurumundan Alınan Öğrenci Belgesi (Onaylı)

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5- Daha Önce Yatay Geçiş Yapmadığına Dair Yazı

6- Yatay Geçişi kabul edilip kayıt yaptırmak isteyen öğrenciden üniversitesinden ayrılmasında herhangi bir sakınca olmadığını belirtir yazı.

 

 

Müracaat Tarihleri:

01.08.2019-15.08.2019