Kurullar

KURULLAR

 

SEMPOZYUM ONUR KURULU

Dr. Osman VAROL, Amasya Valisi

Cafer ÖZDEMİR, Amasya Belediye Başkanı

Prof. Dr. Metin ORBAY, Amasya Üniversitesi Rektörü

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU         

Prof. Dr. Şuayip ÖZDEMİR, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Halil APAYDIN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Hüseyin AKGÜN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ali Rıza AYAR, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZTÜRK, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÖMÜRCÜ, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet PİRİNÇ, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. M. Fatih SOYSAL, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Nuran ÇETİN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül GÜN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Abdel Gani ADA, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Murat POLAT, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Davut AĞBAL, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ümüt TORU, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Hasan YERKAZAN, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. M. Akif ALTUNIŞIK, Amasya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. Fazlı ARSLAN, İstanbul Üniversitesi  

Prof. Dr.Otar KAPANADZE, Ethnomusicologist/GEORGİA

Prof. Dr. Şikar KASIMOV, Azerbaycan Teknik Üniversitesi/AZERBAYCAN

Prof. Dr. Velika Stojkova SERAFİMOVSKA, Researcher at Institute for Folklore /MAKEDONYA

Prof. Dr. Martin STOKES, Faculty of Arts Humanites/ENGLAND

Prof. Dr. Minexanim Nuriyeva TEKLELİ, Bakü Mühendislik Üniversitesi/AZERBAYCAN

Prof. Dr. Ahmet Hakkı TURABİ, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Safa YEPREM, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Bayram AKDOĞAN, Ankara Üniversitesi

Doç. Dr. Ahmet ÇAKIR, 19 Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Ayşe Başak İlhan HARMANCI, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Kubilay KOLUKIRIK, Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Erhan ÖZDEN, İstanbul Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet TIRAŞCI, Cumhuriyet Üniversitesi

Doç. Dr. Abbas YAHYA, Trakya Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ramazan KAMİLOĞLU, İnönü Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Muhammet Zinnur KANIK, Uludağ Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Tahir ÖZTÜRK, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ömer Can SATIR, Hitit Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah SEZİKLİ, İstanbul Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Nuri UYGUN, Marmara Üniversitesi

Dr. Fatih KOCA, Ankara Üniversitesi

Dr. Besa LUZHA, University of Prishtina/KOSOVA

Dr. Kamal YOUSİF, Sudan University/SUDAN

* İsimler unvan ve soyada göre sıralanmıştır.